Meer over deze flora.

Nieuwegein is volgebouwd of wordt vol gebouwd. Voor boeren is er geen plaats meer. Nieuwegein is een stad. Maar Nieuwegein is geen steenwoestijn. Het is een stad vol groen en water.

Er is natuur in Nieuwegein. Daarvoor is zelfs hier en daar wat plaats gereserveerd. Daarnaast heeft de natuur zelf ook heel wat plaats veroverd. Daar groeien allerlei wilde planten en zwammen. Daar leven allerlei diertjes hun eigen leven.

U kunt het zo zien: Nieuwegein staat vol wilde planten, onkruid! en zwammen. Het brand en het prikt, het is smerig en staat onverzorgd en zit ook nog eens vol enge beestjes, wespen, mieren, spinnen, slakken en meer van dat ongedierte!

En u kunt het zo zien: Nieuwegein is rijk aan wilde planten, zwammen en beestjes. Dat merkt u als u er wandelt of fietst. Die planten, zwammen en beestjes zijn bijna eindeloos gevarieerd. Dat is best boeiend. Wat is dat nu weer voor plant of beest? Pas op hoor, misschien steekt ie! Hoe heet ie?

Misschien vindt u die onkruidjes en zwammen wel interessant. Omdat ze mooi zijn of lelijk, geuren of stinken, prikken of branden, zomaar in uw tuin verschijnen of in het plantsoen, eetbaar of giftig zijn, overal zijn te vinden of bijna nooit gezien...
Hoe dan ook, u vindt soms of wat vaker een wilde plant of zwam of beestje en u wilt weten wie het is, hoe het heet.

U bent niet de enige. Er bestaat bij veel mensen belangstelling voor wilde planten, zwammen of beestjes. Daarom kunt u bij elke boekhandel allerlei gidsen kopen. Boeken met planten, zwammen of beestjes van heel de wereld, of Europa, of Nederland (er staan ook allerlei gidsen op het internet).
Die boeken bevatten enorm veel planten of zwammen. Veel daarvan zult u in Nieuwegein nooit tegenkomen, maar er staan ook veel in dat in Nieuwegein overal te zien is. En voor bijna alle gidsen geldt: heel wat "Nieuwegeinse" planten, zwammen en beestjes staan er gewoon niet in! Als u dus een gids heeft en die gebruikt om het gevondene te determineren, komt u er niet altijd uit. De beschrijving is niet altijd zo duidelijk. De afbeeldingen zijn niet altijd gedetailleerd genoeg. Van de aangegeven vindplaatsen (standplaatsen) klopt niet veel, omdat in Nieuwegein de milieu's door al dat graven en ophogen flink door elkaar zijn gehutseld. Zoek het maar uit!
Determineren is niet altijd even gemakkelijk. Je kunt natuurlijk altijd een (zak)gids mee naar buiten nemen. Determineren ter plekke is dan het doel. Het is even zoeken, maar zo weet je het snel. Tenmiste, als het in de zakgids staat...

Goede raad voor determinatie.
1 - Als u een digitale camera heeft: neem hem mee als u gaat wandelen of fietsen. Fotografeer waarvan u wat meer wilt weten. Bekijk de foto's thuis en probeer ze terug te vinden in uw gids. De foto's kosten niets en u behoeft uw wandeling of fietstocht maar even te onderbreken.
2 - Raadpleeg deze web-flora voor een snelle determinatie van Nieuwegeinse planten, zwammen en beestjes. Er staan meer dan 700 planten in, gesorteerd op (bloem)kleur en kenmerk en de zwammen en beestjes op vormgroepen.
U vindt misschien meerdere exemplaren die er op lijken. Let dan vooral op de details. Bij planten:Lees ook wat er bij de foto's staat, dan komt u er vaak toch nog uit.
Het blijft mogelijk dat u ook in deze flora niet vindt wat u zoekt. Nieuwegein heeft talrijke wilde en verwilderde planten, de mossen niet meegerekend. Zwammen zijn er wat minder en beestjes het meest. De planten in deze flora zijn vooral gevonden in 2005 t/m 2012 en zijn vaak vrij algemeen. Het zijn wilde planten en "verwilderde" tuinplanten of landbouwgewassen. Natuurlijk komen er nog steeds nieuwe planten en er verdwijnt ook wel eens wat. Sommige planten kunnen maar om de X jaar worden gevonden. Enkele in 2005 gevonden planten lijken bijvoorbeeld tot op heden verdwenen te zijn. Tot dat...
Er kunnen dus planten gemist zijn. Dat moet dan worden aangevuld. De kans dat u een in Nieuwegein gevonden plant in deze flora vindt is echter groot en veel groter dan in andere flora's, omdat er alleen Nieuwegeinse planten in staan.
Hetzelfde geldt in iets mindere mate voor de paddenstoelen en de beestjes. De meest voorkomende staan er in, maar minder algemene zijn alleen met een beetje geluk te vinden. We gaan elk jaar verder met zoeken en vastleggen, er komt steeds meer bij!* U kunt ook uw vondst doorgeven als bijdrage aan de flora. Zie de "home"pagina.

Oorspronkelijk werd (en wordt) er aan de flora gebouwd door één man. Met nieuwe vondsten dragen inmiddels meerdere Nieuwegeiners incidenteel bij aan een gestage uitbreiding.

. Terug naar de voorpagina? Klik hier