.

Als u klikt op een van de namen in de lijst links verschijnen een of meer vliegen in dit venster.

Vlinders zijn de aantrekkelijkste insecten die er zijn. Daar is een reden voor: ze zijn mooi om te zien, zelfs als ze heel klein zijn en geen mens heeft er last van, met als uitzondering kledingmotjes...

Grote, kleurige vlinders zijn er niet zoveel. Maar de kleintjes, de motjes zijn er in honderden soorten. Talrijke vlindersoorten zijn overdag te zien, maar eveneens talrijke soorten fladderen alleen 's nachts rond. en zitten overdag weggekropen op een "veilig" plekje.Die laatste krijgt u bijna nooit te zien en ze staan dus niet in deze gids.

Vlinders beginnen hun leven als een miniem, vreetgraag rupsje, dat na het eten van blad meestal uitgroeit tot een flinke, vette rups. De rups "verpopt" en als de vlinder in de pop volgroeit is ontpopt deze zich, de vleugeltjes ontvouwen en de metamorfose levert een beestje op dat zich nog uitsluitend bezighoudt met het eten van nectar en met de voortplanting. Sommige soorten overwinteren en leven nog enige tijd in het volgende jaar, andere soorten ontpoppen zich pas in een volgend jaar.

Schietmotten zijn geen "echte" motjes. De larven beginnen hun leven in het water en omhullen zich met een kokertje van minieme plantdelen of zandkorrels: dan heten ze kokerjuffers. Net als vlinders verpoppen de kokerjuffers zich, onder water en in hun kokertje. Volgroeid knagen ze zich uit de koker en kruipen of zwemmen naar het droge, waarna ze wegvliegen als schietmot.


Terug naar de voorpagina?: Klik hier