Zomprus - Juncus articulatus.
Op drassige plekken in Nieuwegein, ongeacht de grondsoort, is meestal wel zomprus te vinden. De vrij korte bloeiperiode wordt gevolgd door de vruchtvorming die maandenlang duurt en erg fraai oogt door de trosjes glanzend roodbruine vruchtjes, elk omringd door puntige kelkblaadjes.
De planten worden doorgaans iets hoger dan een halve meter, tussen hoog struweel bijna een meter.
Kan op elke drassige plek in Nieuwegein voorkomen, groeit zelfs op een brug.