zeegroene_zegge
Zeegroene zegge - Carex flacca.
Deze kleine zeggesoort (zo'n 50 cm hoog) groeit in schrale bermen en velden, zoals die vooral zijn te vinden in Nieuwegein-Noord. De zeggen staan tussen allerlei ander laag struweel, soms massaal, soms hier en daar. Lijkt wel iets op scherpe zegge maar groeit op drogere, schralere plaatsen, is fuifelijk zeegroen en veel kleiner. De rijpe aren kleuren lichtbruin tot oranjebruin en lijken daardoor wel wat op een micro-maiskolf.
In Nieuwegein plaatselijk algemeen.