zandzegge
Zandzegge.
Zandzegge kan in principe in elke droge, wat zure en schrale zandgrond worden aangetroffen en van dat zand is het talud van de AC Verhoefweg in Noord opgebouwd. Daar staat dus zandzegge, een simpele zeggesoort met wat zo'n 20 cm lange, smalle bladeren die in een boogje om de kern rondhangen. In het midden vorm zich een enkel bloeistengeltje met vrij plat uiteenstaande aartjes die van onder naar boven vrouwelijk, half vrouwelijk/halfmannelijk of aan de top geheel mannelijk zijn.
In Nieuwegein uitsluitend adventief met aangevoerd zand, mogelijk op meerdere plaatsen.