toelichting_schijngras Toelichting schijngrassen.

Schijngrassen zijn de planten die op gras lijken maar geen gras zijn. In Nieuwegein doelen we hiermee op biezen, russen, cypergras en zeggen. Doorgaans zijn dit planten van vochtige tot natte grond en staan ze op drassige velden, langs waterkanten of in ondiep, stilstaand water. Er zijn ook enkele soorten die in drogere milieu's voorkomen.