snavelzegge
Snavelzegge - Carex rostrata.
Snavelzegge is vooral in zand- en veengrond in wat noordelijker waterkanten te vinden. Adventief is het terecht gekomen onderaan het zandige talud van de nieuwe brug over de Beatrixsluis aan de kant van het Klooster. Onderaan het talud bijft het regenwater staan en daarin floreert deze zegge, met vrij stompe aren waarvan de urntjes geheel lichtgroen en later bruinig kleuren. De urnjes hebben een stomp eind met daarop een puntje.
Zeldzaam in Nieuwegein.