Ruige zegge - Carex hirta.
In het begin van de zomer bloeit deze kleine zeggesoort tussen allerlei andere planten, vooral grassen, in natte tot vrij droge grond. De vrouwelijke aartjes hebben een heel specifieke vorm, dus verwisseling met andere soorten zal niet zo snel gebeuren.
Algemeen in heel Nieuwegein op grassige plekken, niet op opgehoogde plaatsen.