rechte_rus
Rechte rus - Juncus alpinoarticulatus.
In een schraal drassig veldje naast de tramremise blijkt zowaar rechte rus te groeien. Vrij algemeen in de duistreek, maar een zeldzame vondst in Nieuwegein. De bloei is in juli tot september. De bloeistengel staat rechtop, de takjes daaronder staan schuin omhoog maar zijn kaarsrecht. De buitenste dekblaadjes rond de zaaddoos zijn stomp, de binnenste gepunt.
Bijzonder in Nieuwegein, schrale èn drassige grond komt hier weinig voor.