platte_rus
Platte rus - Juncus Gerardii
In zonnige, geleidelijk aflopende slootkanten en zelfs aan vaak natte wegkanten (Noordstedeweg) groeit soms de platte rus. De plant heeft talrijke ronde glimmende knopjes aan de gladde stengels en de bloeitwijze worden gevormd door kleine bloemen, ieder aan zijn eigen fragiele bloeistengeltje. De hoofdstengels kunnen uitgroeien tot meer dan een meter. Platte rus is vrijwel identiek aan zilte rus, maar die wordt vooral in de kuststreek gevonden.
Vrij algemeen in Nieuwegein.