Greppelrus - Juncus bufonius.
Zolang de zaaddoosjes nog niet ontwikkeld zijn ziet greppelrus er uit als een polletje fijn, blauwgroen gras. Op schrale grond kan dat lichtgoen, naar rood verkleurend zijn en zijn de zaaddoosjes eenmaal ontwikkeld dan lijkt het alleen nog op greppelrus. Het groeit inderdaad soms langs greppels maar het komt ook voor op drassige veldjes.
In Nieuwegein op vrij veel drassige plekken in veldjes, bermen, greppels en slootranden.