Gewone waterbies - Eleocharis palustris.
Deze waterbies zie je in massa langs sommige sloot- en vijverranden en op moerassige plekken staan ze in hele veldjes bijeen. In park Oudegein is deze plant, die meestal zo'n 40 cm hoog wordt, een vrij algemeen verschijnsel. De planten lijken sterk op de slanke waterbies, waarvan de onderste kafjes van de aar niet tegenoverstaand zijn; bij de gewone zijn zij dat wel. Een gering verschil!
In Nieuwegein vrij algemeen.