Bosbies - Scirpus sylvaticus.
Bosbies mag op andere plaatsen algemeen zijn, in Nieuwegein is het tot één plek beperkt, aan een slootrand rond "het elzenbosje" langs de Prinsessenweg in Vreeswijk. Het is een, tussen andere planten opvallende bies met een hoogte van bijna een meter. De planten hebben een "veelvuldig samengestelde bloeiwijze", goed zichtbaar op de foto's. Ze bloeien in het late voorjaar.