Borstelbies - Isolepis setacea.
Borstelbies is zeldzaam in Nieuwegein, en lijkt op afstand op een polletje fijn gras. Maar van dichtbij zie je allemaal knopjes aan de "grassprieten" zitten, en dat zijn de aartjes (1 to 3 bij elkaar) van de borstelbies. De gefotografeerde pol stond langs een greppel langs de Parallelweg en was vrijwel ingesloten door veel hogere planten, dus hoe vind je zo iets. Het polletje was nog geen 15 cm hoog en zo'n 20 cm in doorsnee.