Weverskaarde - Dipsacus sativus.
De weverskaarde is een nauwe verwant van de grote kaardebol en ook nauwelijks daarvan te onderscheiden. De bloeibollen hebben gevarieerde vormen die aan de andere kaardebollen doen denken, behalve de kleine kaardebol. De kleur is vooral gelijk aan die van de grote: lila. De plant vormt veel meer bloeistengels dan de andere soorten, en zou daarmee als een mooie tuinplant kunnen dienen. Het gevonden exemplaar stond op een kleiige plaats aan de rand van een plantsoen achter de tennisbanen in Hoog Zandveld. Waarschijnlijk geen blijvertje.