Vingerhoedskruid - Digitalis purpurea.
Een heel bekende plant, zowel in de tuin als op wat drogere plaatsen met kalkhoudend zand en veel licht. De plant vormt duizenden zaadjes, waarvan maar enkele ontkiemen op plaatsen tussen de stenen, tussen allerlei laag struweel. Slakken zijn gek op het blad, dus de onderste bladeren zitten al snel vol gaten.
In Nieuwegein op bouwplaatsen en met zand opgehoogde plekken waar dan ook.