Speerdistel - Cirsium vulgare.
De speerdistel lijkt nogal op de kruldistel maar is minder algemeen. De speerdistel heeft doorgaans maar enkele bloemen op één bloeitstengel staan, terwijl de kruldistel een kluwentje van bloemen op de stengels heeft staan. Daar staat weer tegenover dat de kruikvormige kelk van de speerdistel aanzienlijk groter is dan die van de kruldistel èn het blad is speervormig.
Overal in Nieuwegein te vinden in zonnige bermen en ruigten of tegen of op dijken.