slanke_waterweegbree
Slanke waterweegbree - Alisma lanceolatum
De grote waterweegbree is in Nieuwegein vrij algemeen, maar de eerste slanke is na jaren zoeken verschenen op de natte kleilaag van de geul bij de monding van het Lekkanaal. Overigens zijn grote en smalle nauw verwant en lijken op elkaar: het verschil is bij de bloem doorgaans ook te zien aan de meestal witte kroonblaadjes van de grote tegenover de roze tot lila kroonblaadjes van de slanke. Van de slanke zijn de bladeren tot 6 x zo lang als breed, dat is bij de grote 3 x. Zeldzaam in Nieuwegein.