Moerasandoorn - Stachys palustris.
De Moerasandoorn verschijnt in in twee kleuren, paars en rose. De paarse heeft zijn kleur te danken aan een natte standplaats: staat deze plant in voortdurend drassige grond of zelfs in ondiep water, dan kleurt de plant vaak donkergroen en de bloemen paars. Op (tijdelijk) drogere plekken blijft de plant kleiner, kleurt roodachtig groen en heeft rose bloemen.
Vrij algemeen in Nieuwegein op meestal vochtige, grassige plaatsen.