Luzerne - Medicago sativa.
Luzerne is een oorspronkelijk landbouwgewas, dat in Nieuwegein op schrale zandgrond tot flinke planten uitgroeit. Zandgrond is vrijwel overal gestort in Nieuwegein, en de plant is dan ook in vele weinig gemaaide bermen en velden te vinden, maar vooral in Noord. De plant is onmogelijk voor een andere soort te houden.