Kleine leeuwenbek - Chaenorhinum minus.
De kleine leeuwenbek is een plantje van maximaal 25 cm hoog dat van voorjaar tot herfst dapper doorbloeit met witlila, van binnen geelwitte bloempjes en smalle, langwerpige blaadjes. Het plantje is vrijwel geheel behaard ("stoppeltjes"). Het groeit op stenige zandgrond en die vindt men in Nieuwegein vooral op bouwplaatsen, tijdelijke milieus dus.
Weinig algemeen in Nieuwegein, soms ook in een tuin opduikend.