Kale jonker - Cirsium palustre.
De Kale jonker is een wat stakerige lichtgroene distel die tot manshoog kan opschieten op vochtige of drassige grond. Soms staat er maar één, maar er kan zich ook een veldje vormen met meer dan honderd dicht op elkaar staande staken. De toppen van de stengels dragen een trosje van knoppen en bloemen en zijn doorgaans wat lichter gekleurd dan die van de bekende kruldistel.
Vrij algemeen in Nieuwegein, meestal op drassige veldjes of een drassige waterkant.