Gewone smeerwortel - Symphytum officinale.
De smeerwortel is ongetwijfeld de "wilde" plant met de meeste bloemkleuren in Nieuwegein. Wit, rood, blauw en alles daartussen, maar de bloemen aan één plant hebben alle dezelfde kleur. Buiten Nieuwegein zijn zelfs lichtgele gevonden. De plant is gemakkelijk te herkennen. In een perk achter het winkelcentrum Hoog Zandveld staan witte smeerwortels van een Zuid- Europese soort die wat vroeger bloeit en gemakkelijk verwildert, dus daar kunt u zich eventueel nog op verkijken.
Zeer algemeen in kleiige bermen en velden.