Foto's niet geheel te zien?
Klik rechtsboven op het middelste vierkantje zodat daarin 2 rechthoekjes op elkaar te zien zijn.

Hommels
Aardhommel
Akkerhommel
Akkerhommel
boomhommel
Boshommel
Boshommel
Steenhommel ♀♂
Tuinhommel
Veenhommel ♀
Veldhommel
Veldhommel
Veldhommel ♂
Veldhommel ♂
Weidehommel ♂
Weidehommel ♀
Weidehommel ♂
Weidehommel ♀♂

Koekoekshommels
Gewone koekoekshommel
Gewone koekoekshommel ♂
Gewone koekoekshommel ♂
Gewone koekoekshommel ♂
Gewone koekoekshommel ♂
Grote koekoekshommel ♀
Tweekleurige koekoekshommel ♀
Tweekleurige koekoekshommel ♂

Bijen

Behangersbijen
Gewone behangersbij ♀
Grote bladsnijder ♀
Grote bladsnijder ♂
Distelbehangersbij
Tuinbladsnijder ♀
Tuinbladsnijder
Tuinbladsnijder ♂

Dikpoten
Klokjesdikpoot ♀♂
Kattenstaartdikpoot ♀♂

Groefbijen
Berijpte_geurgroefbij ♀♂
Biggenkruidgroefbij ♀
Breedkaakgroefbij ♂
Breedkaakgroefbij ♀
Gewone franjegroefbij
Gewone geurgroefbij♀
Gewone geurgroefbij♂
Gewone smaragdgroefbij ♀
Glanzende bandgroefbij ♀
Glimmende smaragdgroefbij ♂(ws)
Langkopsmaragdgroefbij♂
Matte bandgroefbij ♀
Roodpotige groefbij ♀
Parkbronsgroefbij ♀
Parkbronsgroefbij ♂
Slanke groefbij ♂

Honingbijen
Honingbijen

Klokjesbijen
Grote klokjesbij ♂♀

Maskerbijen
Brilmaskerbij (ws)
Gewone maskerbijen ♂♀
Kleine tuinmaskerbij ♂♀
Poldermaskerbij ♀♂
Tuinmaskerbij ♀
Tuinmaskerbij ♀; poldermaskerbij ♀
Weidemaskerbij ♂♀

Metselbijen
Blauwe metselbij ♀
Blauwe metselbij ♂
Boommetselbij
Gehoornde metselbij♀
Kauwende metselbij ♀
Rosse metselbij ♀
Rosse metselbij ♂♀
Rosse metselbijen
Zwartbronzen houtmetselbij♀

Sachembijen
Gewone sachembij

Slobkousbijen
Gewone slobkousbij

Tronkenbijen
Tronkenbij ♀
Tronkenbijen ♂♀

Wolbijen
Grote wolbij ♂
Grote wolbij ♀
Grote wolbijen ♀♂

Zandbijen
Donkere klaverzandbij ♀ (ws)
Ereprijszandbij ♂
Fluitenkruidbij ♀
Gewone dwergzandbijen
Gewone dwergzandbij ♀
Glimmende dwergzandbij (ws)
Grasbij ♀
Grijze zandbij ♀
Meidoornzandbij♂♀
Meidoornzandbij♀♂
Roodgatje
Roodgatje
Tweekleurige zandbij ♀♂
Wimperflankzandbij ♀
Witbaardzandbij ♀
Witbaardzandbij ♀♂
Witbaardzandbij ♀♂
Witkopdwergzandbij
Zwartrosse zandbij ♀

Zijdebijen
Wormkruidbij ♂♀
klimopzijdekruidbij ♀

Koekoeksbijen

Bloedbijen
Brede dwergbloedbij♂
Dikkopbloedbij♀
Gewone dwergbloedbij ♀♂
Glanzende dwergbloedbij ♀♂
Kleine spitstandbloedbij♂
Pantserbloedbij ♂
Rimpelkruinbloedbij♂ (ws)
Schoffelbloedbij ♀

Kegelbijen
Gewone kegelbij ♀

Tubebijen
Geelgerande tubebij
Gewone tubebij

Viltbijen
Gewone viltbij

Wespbijen
Geelschouderwespbij
Geelzwarte wespbij
Gewone dubbeltand ♂
Gewone kleine wespbij
Bleekvlekwespbij
Kortsprietwespbij♀
Roodsprietwespbij♀
Roodzwarte dubbeltand
Smalbandwespbij♀
Vroege wespbij♀
Zwartsprietwespbij

Hoofdpagina?: Klik hier hier