Foto's niet geheel te zien?
Klik rechtsboven op het middelste vierkantje zodat daarin 2 rechthoekjes op elkaar te zien zijn.

Hommels
Aardhommel
Akkerhommel1
Akkerhommel
boomhommel
Boshommel
Boshommel
Gele hommel
Steenhommel ♀; weidehommel♀
Tuinhommel
Veenhommel ♂
Veenhommel ♀
Veldhommel
Veldhommel
Weidehommel ♂
Weidehommel ♀
Weidehommel ♀
Weidehommel ♀
Zandhommel
Zandhommel

Koekoekshommels
Gewone koekoekshommel
Gewone koekoekshommel ♂
Gewone koekoekshommel ♂
Grote koekoekshommel ♀
Grote koekoekshommel ♂
Lichte koekoekshommel ♂
Lichte koekoekshommel ♀
Tweekleurige koekoekshommel ♀
Tweekleurige koekoekshommel ♂

Bijen

Behangersbijen
Grote bladsnijder ♀
Grote bladsnijder ♂
Distelbehangersbij
Tuinbladsnijder ♀
Tuinbladsnijder

Groefbijen
Berijpte_geurgroefbij♀
Berijpte_geurgroefbij♂
Gewone franjegroefbij
Gewone geurgroefbij♀
Gewone geurgroefbij♂
Gewone smaragdgroefbij ♀ (ws)
Glanzende bandgroefbij ♀
Glimmende smaragdgroefbij ♂
Matte bandgroefbij ♀♂
Roodpotige groefbij ♀
Parkbronsgroefbij ♀
Parkbronsgroefbij ♂
Slanke groefbij ♂

Honingbijen
Honingbijen

Klokjesbijen
Grote klokjesbij ♂♀

Maskerbijen
Gewone maskerbijen ♂♀
Poldermaskerbij ♀♂
Tuinmaskerbij ♀
Tuinmaskerbij ♀; poldermaskerbij ♀
Weidemaskerbij ♀

Metselbijen
Blauwe metselbij ♀
Blauwe metselbij ♂
Boommetselbij
Gehoornde metselbij♀
Kauwende metselbij ♀
Rosse metselbij ♀
Rosse metselbij ♂♀
Rosse metselbijen

Sachembijen
Gewone sachembij

Slobkousbijen
Gewone slobkousbij

Tronkenbijen
Tronkenbij ♀
Tronkenbijen ♂♀

Wolbijen
Grote wolbij ♂
Grote wolbij ♀

Zandbijen
Donkere klaverzandbij ♀ (ws)
Ereprijszandbij ♂
Fluitenkruidbij ♀
Gewone dwergzandbijen
Gewone dwergzandbij ♀
Glimmende dwergzandbij (ws)
Grasbij ♀
Grijze zandbij ♀
Meidoornzandbij♂♀
Meidoornzandbij♀♂
Roodgatje
Vosje ♀
Wimperflankzandbij ♀♂
Witbaardzandbij ♀
Witbaardzandbij ♀♂
Witbaardzandbij ♀♂
Witkopdwergzandbij
Zwartrosse zandbij ♀

Zijdebijen
Wormkruidbij ♂♀

Koekoeksbijen

Bloedbijen
Brede dwergbloedbij♂
Dikkopbloedbij♀
Gewone dwergbloedbij ♀♂
Glanzende dwergbloedbij ♀♂
Kleine spitstandbloedbij♂
Rimpelkruinbloedbij♂ (ws)

Kegelbijen
Gewone kegelbij ♀

Tubebijen
Zwarte tubebij (ws)

Viltbijen
Gewone viltbij

Wespbijen
Geelschouderwespbij
Geelzwarte wespbij
Gewone dubbeltand ♂
Gewone kleine wespbij
Bleekvlekwespbij
Kortsprietwespbij♀
Roodsprietwespbij♀
Roodzwarte dubbeltand
Smalbandwespbij♀
Vroege wespbij♀

Hoofdpagina?: Klik hier hier