Zandstruisgras - Agrostis vinealis.
Zandstruisgras kunt u in een zonnige zandberm tegenkomen maar het is, net als het verwante Fioringras, niet bepaald algemeen in Nieuwegein. Het haakse aartje is typisch voor bloeiende struisgrassen en tijdens en na de bloei kleuren doorgaans de aartjes roodbruin, rossig. Dit struisgas lijkt veel op het gewone struisgras, dat ongetwijfeld ook in Neuwegein is te vinden. In het IJsselbos in het grote veld aan de zandige westkant domineert zandstruisgras in zoden van meerdere m2.