Zachte dravik - Bromus hordeaceus.
Verschillende soorten gras die geen naaste familie van elkaar zijn worden met dravik aangeduid. Deze soort is gemakkelijk herkenbaar aan de vorm van de aartjes, die vaak dicht op elkaar aan de pluim groeien en waarvan de kafjes een korte naald aan de top hebben.
Kan in Nieuwegein opduiken op elke plek in de zon.