toelichting_gras Toelichting grassen.

Nieuwegein telt vrij veel grassen. De meeste zijn grassen die hier van nature groeien, maar er zijn ook veel zg. weidegrassen en meerdere daarvan zijn hier ooit terechtgekomen door het inzaaien van weiden.
Ook kwamen er nieuwe soorten bij doordat die door de gemeente in parken, plantsoenen en bermen werden uitgezaaid. Verder komen hier allerlei graszaden terecht vanuit andere plaatsen en landen, meegevoerd door het verkeer in bijvoorbeeld aangekleefde modder, in bandenprofielen en in kleding van de inzittenden. Tenslotte bevat de naar Nieuwegein gebrachte grond voor ophoging en verhogingen zoals op- en afritten en de geluidswal langs de A2 ook nog allerlei zaad.
In 2005 en 2006 zijn al veel Nieuwegeinse grassen vastgelegd voor deze flora. Het zijn meestal gemakkelijk te herkennen grassen en dat is vrij uniek, want veel grassen zijn moeilijk te determineren door verwante vaak sterk op elkaar lijkende soorten. Ook komt het voor dat bepaalde grassen veel op elkaar lijken maar in het geheel geen familie zijn... Maar er zijn altijd details waarin zij toch van elkaar verschillen.

Als u wilt determineren met behulp van een digitale camera, moet u in elk geval proberen de gehele plant te fotograferen en daarnaast ook een opname van de bloeiwijze, waarbij u het best een plant kunt fotograferen die echt in bloei staat, dus met aartjes (zo worden de bloempjes genoemd) met meeldraden. De vorm van een afzonderlijk aartje moet goed te zien zijn, want elk detail telt mee in de determinatie. Een bloemenfoto altijd van heel dichtbij (macro) nemen om later op de beeldbuis ook een afzonderlijk aartje goed te kunnen bekijken. De foto van de gehele plant kan het best genomen worden ter hoogte van het midden van de plant. Een foto schuin van boven of vanaf de grond geeft een vertekend beeld, vooral bij de grotere planten. Op zo'n volledige plantfoto legt u dan tevens de kenmerken vast die voor determinatie van belang kunnen zijn. Grassen kunnen vaak gekend worden aan het plekje waar het blad van de stengel afbuigt, de bladvoet. Het blad vormt daar een wit kraagje (vliesje) rond de stengel waarvan de vorm vaak stererotiep is voor de soort gras terwijl het blad op die plek al of niet twee "tongetjes" vormt die geheel of gedeeltelijk rond de stengel sluiten. Ook nog een foto van zo'n bladvoet maakt determinatie vaak een stuk eenvoudiger.

In de komende jaren (het is nu 2016) zullen er waarschijnlijk nog meer grassen in deze flora bijkomen. Er valt nog wel iets te ontdekken!
Tenslotte: kijkt u onder "Alles over gras..." eens naar de bijzonderheden over gras.