Stijf hardgras - Catapodium rigidum
Een zeldzaam grasje, tot 20 cm hoog en met platte aren die weer zijn "opgedeeld" in kleine subaartjes met zo'n 6 zaadkorrels. De naam is zoals het gras aanvoelt. Het groeit op open, droge, stenige plaatsen en de vindtplaats, een stoep en de rand daarvan in de Batau, voldeed midden juni ongeveer aan deze milieu-eisen. Als de zaden rijp zijn vallen ze snel af, waardoor het gras eigenlijk onherkenbaar wordt.
Tot nu toe de enige vindplaats in Nieuwegein.