Pluimgierst - Panicum miliaceum.
Pluimgierst is een graansoort die elders in de wereld voor menselijk voedsel wordt gebruikt, maar in Nederland vindt u het vooral in vogelvoer en dat vogelvoer moet ergens gemorst zijn en naar de rand van de stoep gerold. Het resultaat mag er wezen, een heel goed herkenbaar harig grasje met een naar verhouding enorme pluim gierstekorrels.
In Nieuwegein bij toeval ontkiemd en opgekomen, zoals zoveel graansoorten.