Kruipertje - Hordeum murinum.
Kruipertje of Muizengerst is een gerstsoort, maar niet de soort waaruit bier wordt gebrouwen. Het groeit zelden tussen andere grassen en planten, maar in zonnige, niet natte bermen ontbreekt het zelden en tussen de stenen van wegen en paden kan het ook weelderig groeien. Er bestaan meerdere soorten gerst, waarvan enkele vooral als landbouw gewas. Allemaal hebben ze lange punten, naalden dus, op hun kafjes. Veldgerst blijkt soms ook in Nieuwegein voor te komen, tussen andere grassen onder langs de geluidswal langs de A2. Veldgerst heeft langere halmen en kortere naalden, waardoor het gemakkelijk met rogge (geen familie) kan worden verward.