Kamgras - Cynosurus cristatus.
Dit mooie gras is in Nederland een algemene soort in kleiige of lemige bermen en weiden, en in Nieuwegein is het ook nog algemeen op de dijken en soms zelfs langs een slootkant. Verwarren met andere grassen lijkt onwaarschijnlijk, want dit gras doet zijn naam eer aan: Elke aar ziet er uit als een tweezijdige kam. Wat dichterbij bezien staan de tanden (bloemaartjes) schuin naar boven, maar daarom behoeven we dit gras nog niet af te kammen...