Geknikte vossenstaart - Alopecurus geniculatus.
De geknikte vossenstaart lijkt veel op de grote, maar is wel wat kleiner. Dit gras groeit meestal in komvormige pollen, waarbij veel van de stengels eerst naar buiten buigen om vervolgens al of niet met een knik in de knoop omhoog te gaan.
In Nieuwegein in zandige, niet te droge bermen en langs ophogingen als opritten en de geluidswal.