Beemdlangbloem - Festuca pratensis.
Dit niet zo algemene zwenkgras groeit op vochtige, voedselrijke grond in grasland en doet het dan ook goed in Oudegein op plekken waar slib uit de sloten is gestort. Het lijkt op rietzwenkgras maar wordt hooguit een meter hoog. De "oortjes" op de rand van de bladaanzet zijn kaal. Het groeit in losse pollen en het donkergroen blad lijkt sprekend op dat van rietzwenkgras of reuzenzwenkgras. De aartjes hebben geen of hooguit 1,5 mm lange naaldjes.
Niet zo algemeen in Nieuwegein.