zwamfotoframe .

Als u klikt op een van de zwammen in de lijst links verschijnt de zwam in dit venster. .

Branden en roesten (teliomycetes) zijn parasitaire schimmels die voorkomen op levende vaatplanten, vooral op bladeren en vruchten (of kegels) en zijn waarneembaar als vlekjes, rondjes of korstjes, soms ook als een gezwel. Het zijn geen zwammen (ascomycotica en basidiomycotica). De op dode planten voorkomende, op branden of roesten gelijkende zwammen zijn doorgaans zakjeszwammetjes (ascomyceten).

Andere "vormgroep"?:
Klik hier