Wilde akelei - Aquilegia vulgaris
Akelei is in Nieuwegein bepaald geen algemeen verschijnsel, maar ze staan in een enkele zonnige zandberm en zelfs langs een zandig bospad in het IJsselbos. De wilde Akelei varieert in kleur van vrij donker paars tot blauw, maar het is ook een gewilde tuinplant en in dat geval zijn er allerlei kleuren mogelijk, tot geel met rood toe. Akelei zaait zich gemakkelijk uit, dus kunnen er ook "tuinakeleien" in de berm worden gevonden...