Weideklokje - campanula patula
Weideklokjes zijn in heel het land zeldzaam geworden maar in Nieuwegein weet dit fraaie klokje zich al jaren te handhaven in de berm tussen fietspad en Parkhout, ongetwijfeld ooit ingezaaid maar toch... Ze bloeien in mei tot juli maar worden doorgaans voor juli afgemaaid. Gemakkelijk te verwarren met andere campanulasoorten, vooral het prachtklokje (dat echter op meer beschutte plaatsen groeit).