Prachtklokje - Campanula persicifolia
Dit klokje wordt vooral aan de rand van struikgewas gevonden, dus langs plantsoenen, heggen, tuinafscheidingen e.d. In het oosten van Nederland is het een wilde plant, maar in Nieuwegein is het waarschijnlijk een verwilderde tuinplant, die nu zelfs in ruigten opvalt door de grote bloemen. De bloemen zijn tot 4 cm in doorsnee, bloeien in juni en juli van enkel tot wel 10 tegelijk aan een stengel. De stengel is tot 80 cm hoog. .
Niet zo algemeen in Nieuwegein, maar wel opvallend.