Phacelia - Phacelia tanacetifolia
Deze plant is oorspronkelijk een uit Californie ingevoerde groenbemester (landbouwgewas). Een enkel exemplaar werd gevonden op de zandige ophoging tegen de nieuwe brug bij de Beatrixsluis. Later op verschillende ruige plekjes in Galecop. Verwisselen met andere soorten is nauwelijks mogelijk. Elders al ingeburgerd, soms in bermen langs autowegen.
Nog zeldzaam in Nieuwegein.