Oosterse sterhyacint - Scilla siberica.
Ongetwijfeld een tuinplant van oorsprong in Nieuwegein, maar het lijkt erop dat dit bolgewasje zich niet alleen vegetatief vermeerdert maar zich ook uitzaait. Soms staan er enkele in de berm, maar meestal toch staan deze opvallende bloempjes al in maart en april te pronken tussen de struiken van talrijke plantsoenen.
In Nieuwegein nog niet algemeen, maar in veel plantsoenen of bermen te vinden.