Moerasvergeet-mij-nietje - Myosotis palustris.
Moerasvergeet-mij-nietjes lijken veel op de vergeet-mij-nietjes in talrijke Nieuwegeinse tuinen (bosvergeet-mij-nietjes), maar het is een andere soort. Het moerasvergeet-mij-nietje staat langs en in talrijke waterkanten, in vochtige tot natte grond en meestal tussen een wild struweel van andere moerasplanten. Het bloeit tot in augustus. In 2006 stond een drassig veld in park Oudegein blauw van deze vergeet-mij-nietjes: toen kwam de maaimachine...
Vrij algemeen in Nieuwegein.