Maarts viooltje - Viola odorata.
In maart en april kunt u dit meestal donkerblauwe viooltje vinden onder allerlei struikgewas en in beschaduwde grasvelden en bermen. Het is de meest talrijke viooltjessoort van Nieuwegein, hoewel ze in Noord wat zeldzamer lijken te zijn. In de wijk Hoog Zandveld groeien ook witte exemplaren, die gekruisd met de blauwe weer vaalblauwe bloempjes opleveren: de laatste niet te verwarren met het bosviooltje, dat echter een maand later gaat bloeien.
In Nieuwegein in bermen en plantsoenen, soms talrijk.