Lange ereprijs - Veronica longifolia.
Lange ereprijs lijkt veel op de aarereprijs, en dat is een tuinplant uit Oost-Europa die echter maar 50 cm hoog kan uitschieten. De lange is met 80 cm hoog nog goed zichtbaar tussen het hoge gras. Voor de rest is de plant goed te herkennen als ereprijs, want alle ereprijzen hebben in principe dezelfde bloem- en bladvorm, waarbij de lange zowel "langere" bloempjes als bladeren heeft.
In Nieuwegein nog niet ingeburgerd, enkele werden er gevonden op een ruig stukje bedrijfsterrein in Laagraven en later ook tegen de dijk langs het Lekkanaal..