Kruipend zenegroen - Ajuga reptans.
Kruipend zenegroen vormt over de grond liggende gebladerde stengels en rechtop staande bloeistengels die meestal niet hoger worden dan zo'n 20 cm. Van een afstand lijken die bloeistengels op hondsdraf, met vrijwel dezelfde bloemvorm en kleur maar ze staan niet zo dicht opeen, hebben een pagodevorm en zijn tot nu toe in Nieuwegein gevonden in zeer brede, vochtige bermen met kleiige grond.
Niet zo algemeen in Nieuwegein, mogelijk doordat de meeste bermen met zand bedekt zijn.