Korenbloem - Centaurea cyanus
De Korenbloem is in Nieuwegein een vreemde eend in de bijt, want waar vind je hier korenvelden? Tegen de geluidswal bij de A2 in Noord is ooit een enorme bult kalkrijk zand gestort. Hierop ontstond een ruigte met wat struiken en een gevarieerde massa planten. Daartussen groeiden in 2005 ook korenbloemen, (waarschijnlijk uitgezaaid). In 2006 groeide daar nog een enkele. Soms staan ze ook elders in een zonnige, niet gemaaide berm.