Klimopereprijs - Veronica hederifolia.
Deze ereprijs verschijnt al bloeiend in de tweede helft van maart. De tientallen stengeltjes dragen echter weinig kleine blauwe bloempjes, meestal maar twee tegelijk en daardoor vormt deze ereprijs maar zelden blauwe plekken in de berm. De soort is wel gemakkelijk herkenbaar, doordat de blaadjes ongeveer dezelfde vorm hebben als klimopbladeren.
In Nieuwegein algemeen in tuinen, bermen en langs plantsoenen.