Gewone brunel - Prunella vulgaris.
Brunel heeft meestal een tuiltje fel blauwe bloemen op het stengeltje, en vaak nog wat extra bloempjes wat lager op het stengeltje. De plantjes doen het goed in vochtig grasland, dus zijn zij in vochtige bermen, parken en plantsoenen te vinden en soms op drogere plekken. Niet te verwarren met grootbloemige brunel, die soms aan slootkanten gevonden wordt en groter is maar uitsluitend bloemen aan de top van de steeltjes heeft.
In Nieuwegein vrij algemeen.