Bleeksporig bosviooltje - Viola riviniana
In geheel Nieuwegein bloeien in maart langs en tussen de plantsoenen of in het gras felblauwe maartse viooltjes. Als die maartse bloempjes zijn uitgebloeid beginnen in mei de bosviooltjes te bloeien. Die zijn onder andere in Hoog Zandveld te vinden, vooral rond een wijkparkeerplaats bij de Anemoonstraat. Langs die parkeerplaats en in voortuintjes daaromheen, onder de heg, langs de achterpaden, dit viooltje met zijn bijna witte spoor hoort daar bij de gevestigde plantengemeenschap.