Bermooievaarsbek - Geranium pyrenaicum.
De bermooievaarsbek groeit vooral langs randen van plantsoenen, in dichtbegroeide bermen en tegen dijken en taluds. De planten hebben lange bloeistengels stengels die al snel tegen de grond gaanen hebben doorgaans vrij grote roze tot lichtpaarse bloemen. Tegen de Lekdijk groeiden jarenlang een aantal planten met blauwe bloemen, maar die hebben het afgelegd tegen de overbemaaiing.
In heel Nieuwegein te vinden maar niet algemeen.