Akkerklokje - Campanula rapunculoides.
In Nieuwegein bloeien op merendeels zonnige plaatsen verschillende soorten klokjes. Het akkerklokje kan in goede grond tot hoger dan een meter opschieten. Het is een zeldzame inheemse wilde plant,die meer in tuinen dan "in het wild" te zien is.Vanuit een tuin zaait de plant zich uit en vormt ook ondergrondse uitlopers. Een echt "wild" exemplaar werd tot nu toe alleen in de berm van de Parallelweg gevonden.